KAJİKLİ'NİN (Qājikān) İLK WEB SİTESİ
  Ana Sayfa
 
        

    
SİTEYLE İLGİLİ BİR YORUMDA BEN YAZAYIM 


    


         MALATYA'DAN HABERLER


  Eski adı Kajikli olan köyümüzün yeni adı Yaylımlı
  olarak değiştirilmiştir.
  YERİ:
  Köyümüz Malatya'nın Akçadağ ilçesinin batısında
  ilçeye 7 km uzaklıkta yer almaktadır.Sitemizde uydu
  fotoğrafı yer almaktadır...
  EĞİTİM:
  Köyde eğitim oranı son zamanlarda yükselmiş
  fakat günümüzde tekrar düşüş göstermiştir...Köyde bir
  zamanlar ilkokul bulunurken 8 yıllık eğitime
  geçemeden kapatılmış ve
  ilköğretim dahi bulunmadığından halk başta Adana
  olmak üzere Malatya ve daha büyük şehirlere göç
  etmiştir.
  ULAŞIM:
  Köyün ilçeye 7 km olmasına rağmen ulaşım kış
  şartlarında güçlükleyapılmaktadır.
  TARİHİ ESERLER:
  Köyümüz sınırlarında önceki çağlarda kayalar
  oyularak bir veya iki kişinin barınabileceği,halk
  arasında DUMDUM diye adlandırılan mağaralar
  bulunmaktadır.
  Ancak bu mağaralar günümüzde sahipsiz kalmış ve
  zamana yenik düşmektedir...
  Köyümüzün yaylası olan Boncuklu yaylasında 150,
  200 metre derinlikte  insan insan gücüyle yapılan bir
  mağara vardıki daha 2000'li yıllara
  kadar sırlarıyla ayakta kalmıştı.Ancak yakın zamanda
  kendilerini define avcısı sanan kişilerce yok edilmiştir...
  GEÇİM KAYNAĞI:
  Malatya'nın bütün bölgeleri gibi kajikli'de
  kayısıyla geçinmektedir.
  Ancak halkın imkanlarının sınırlı olması ve
  doğal şartlardan
  dolayı verim ve kalite düşüktür...
                                            
  TARİHİ:
  Köyümüzün tarihi tahminen 200-250 yıl öncesine
  dayanmaktadır.
  Yaşlı insanların anlattıklarına göre köye ilk
  yerleşenler,
  Çukaraş(Molon)  daha sonra Karamamol(karabulut)
  geldiği 
  söylenir. sonraları  ise Kısacıklar(Kısacık).
  Kaso(Durdu),
  Xağlo,(Meral,kahraman)  Tapbaş (Toktaş)   ve
  Hasaraşların (Karvar ,Bozay) gelip yerleştikleri
  söylenir.
 
  COĞRAFYASI:
  Köyümüz Akçadağ ovasının bitimi dağlık arazının
  başladığı
  yer arasında bir köprü oluşturur. arazı yapısı
  genelde dağlık
  olup yerleşim yerleri dağınıktır. Komşuları 
  Bayramuşağı(Beyraman),Keller,Hançerli, Develi ve
  Akçadağ. Köyün Hummarağlı
  (Karamamol)  diye mezrası vardır. En yüksek dağı
  ise karaca dağ (Doruk)
  rakımı yaklaşık 2100’ m,  yaylaları ise eğinin
  çayır ve boncuklu…
 
  YÖRESEL KIYAFETLER:
  Günümüzde kadınlar eşarp takıp, şalvar ve çağın
  giysileri
  olan pantolon ve etek giyerler yaşlı kadınlar
  ise başlarına
  Kofi üstlerine zıbın bellerine şal (kuşak)takarlar.
  Erkeler ise
  genellikle başlarına şapka takar şalvar giyerlerdi.
 
  KÜLTÜRÜ:
  Kajıklının Kürtlerin eski dini olan Zerdüştlük
  dininin yaşam
  tarzı, günümüzden halen yaşanmaktandır. Köyümüzde,
  ateş, güneş,
  toprak ve su kutsaldır. Bunu da Zerdüşt
  felsefesinde anlıyoruz.
  ZERDÜŞTLÜK;
  Zerdüşt ahlakçılığının temelini iki ilke oluşturur;
  Hayatın
  devamı ve kötülüğe karşı mücadele.
  Hayatı devam ettirmek için insan, toprağı işlemeli,
  hayvan
  yetiştirmeli, evlenmeli ve çocuk sahibi olmalıdır.
  İnzivaya çekilmek
  ve bekârlık kınanmaktadır. Saflık ve kirlilikten
  (ölüm, cinler vb.)
  kaçınmak değerli sayılır. Kötülükle savaşmak için
  insanlar
  kötülüğün güçlerine ve onun yanında olan insanlara
  karşı gelmelidir.
  Zerdüştlük iki zıt gücün evrensel yönetimini tanırken,
 

 

  tek
  tanrıcılığı vurgular.
  İyiliğin güçlerini Ahura Mazda (Aklın Efendisi)
  yönetir,
  kötülüğün güçlerini ise Agna Mainyu
  (Ahriman ="Kötü Ruh") .
  Her rakibin de kendisine ait savaşçıları vardır.
  Bir tarafta
  melekler ve baş melekler, diğer tarafta da cinlerle
  şeytanlar.
  Kıyamet Günü'nde iyi galip gelecek, kötüleri
  cezalandırmak,
  iyileri dünya üzerindeki cennete yerleştirmek için
  Sayaşant adıyla
  bir Kurtarıcı (Mesih) ortaya çıkacaktır. Bu dinin
  önemli bir
  özelliği, her evde sürekli bir şekilde yanan kutsal
  ateştir. Ateş,
  güneşin kendisini sembolleştiren tek tapınma
  simgesidir ve en yüce
  temizleyici olarak görülür.
  Kuruluşu : Zerdüştlük, 2600 yıl önce Mezopotamya'da
  ortaya
  çıkmıştır. 
 
  Zerdüşt öğretisinde ve Mazda inancında Kelime-i
  şahadet
  Zerdüştiler'in Fravarane (itikat) dedikleri ve bir
  nevi
  kendilerini tanıttıkları bir temel dini cümleleri
  vardır:
  "Ben kendimi Mazda'nın tapıcısı ve Zarahustra'nın
  takipçisi
  olarak açıklıyorum. Kötü
  güçlerin düşmanı iyi güçlerin dostuyum.
  Ahüra Mazda'nın kurallarına bağlıyım.
  "İslam’daki Kelime-i şahadet de anlam bakımından
  aynıdır.
  Şöyle ki;
  "Ben Allah'ın birliğine, Muhammed'in onun kulu ve
  resulü
  olduğuna şahitlik ederim." Görülüyor ki, birinde
  tanrı Ahura
  Mazda'dır.
  İkincisinde tanrı Allah'tır. Birinde peygamber
  Zerdüşt'tür.
  İkincisinde peygamber Hz Muhammed'dir.    Kötü 
güçlerin düşmanı, iyilerin ise dostu.
 
 
  Günümüzde ise insanlığın mücadelesi emeğin
  kutsallığı ve
  özgürlüktür.
  Bu ilkeleri insanlığın ilkesi olarak görür ve
  mücadele eder.
 
 
  DEMOKRATİK MÜCADELEDE ALEVİLERİN TEMEL
  İLKELERİ

  Özgürlük ilkesi: Öğretisinde insanı kutsal varlık
  olarak
  kabul eden Alevi örgütlenmesi; kişi özgürlüğünün,
  inanç
  ve düşünce özgürlüğünün en aktif savunucusudur.
  Eşitlik ilkesi: Alevi örgütlenmesi yaşamın her
  alanında,
  gelirlerin paylaşımından öğrenime kadar, bireyin
  eşitliğini savunur. Hiçbir kimseye, hiçbir kuruma,
  hiçbir ulusa ya da inanca bu eşitliği bozucu
  ayrıcalıklar
  tanınmaz.
  Demokrasi ilkesi: Barış: ve demokrasi birbirinin
  ayrılmaz
  parçasıdır. Demokrasi için, insan hakları için,
  barış
  için mücadele etmek ve Aleviler arasında bu
  düşüncelerin
  yayılmasına çalışmak en başta gelen görevimizdir.
  Barış ilkesi: Yurtdışlarımız arasında yayılmak
  istenen savaş,
  şiddet, nefret duyguları yerine sevgiyi,
  dayanışmayı,
  dostluğu egemen kılmak için çalışmalıyız.
  Laiklik ilkesi: Alevi örgütlenmesi, devlet
  idaresinde laiklik
  ilkesini,var oluş mücadelesinin temel taşlarından
  biri
  olarak görür.
  Emeğin üstünlüğünü savunma ilkesi: Aleviler emeğin
  üstünlüğüne
  inanır,emek verilmiş bütün çalışmalara emekçilere
  saygı duyar.
  Bağımsız örgütlenme ilkesi: Hz. Ali’nin ‘haksızlık
  karşısında
  eğer susuyorsanız, yalnız hakkınızdan değil, aynı
  zamanda
  şerefinizden  de olursununuz’ ilkesi bizim ilkesidir.
  Alevi örgütlenmesi mazlumun yanında, zalimin
  karşısında
  her zaman  taraftır
    

                       
kajikli.tr.gg

  
  bugün 4 ziyaretçi (6 klik) sitemizi ziyaret etti...
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA